Atnaujinta informacija dėl nacionalinės kalbų konferencijos

! Pranešame, kad konferencija persikelia į virtualią erdvę ir vyks ZOOM platformoje, todėl sumažintas konferencijos dalyvio mokestis. Su anksčiau užsiregistravusiais dalyviais susisieksime el. laišku dėl mokesčio dalies grąžinimo.

VU Filologijos fakultetas ir Lietuvos užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pedagogų asociacijos kviečia į nacionalinę konferenciją

Kalbų mokymo(si) teorija ir praktika 2020: Integruotas kompetencijų ugdymas

Konferencijos tikslai – skatinti užsienio kalbų mokytojų ir mokslininkų bendradarbiavimą; pasidalinti mokslinių tyrimų įžvalgomis ir praktine patirtimi integruoto kompetencijų ugdymo tema; aptarti Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo ir užsienio kalbų mokymosi kokybės gerinimo klausimus.

Data: 2020 m. spalio mėn. 23-24 d.

Vieta: Virtuali platforma ZOOM

PRELIMINARI PROGRAMA

PLENARINIAI PRANEŠIMAI

Dr. Emilija Sakadolskienė (VDU)

Dr. Rita Juknevičienė (VU)

Dr. Asta Ranonytė (NŠA)

Irena Raudienė (ŠMSM)

Danguolė Povilaitienė (NŠA)

PRAKTINĖS SESIJOS

Skaitmeninės kompetencijos + Atvirkščia pamoka

Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas (IDUKM)

Lietuvos kultūros, istorijos integravimas užsienio kalbų pamokose

Spalio 24 d. vyks ASOCIACIJŲ SUSIRINKIMAI

Daugiau informacijos rasite asociacijų svetainėse:

LAKMA www.lakmaonline.lt

ALPF http://alpf-lituanie.org 

LR(U)KMA www.lrukma.lt

LDV www.ldv.lt 

 REGISTRACIJA: https://bit.ly/3dFAhYq

Registracija ir apmokėjimas – iki spalio 15 d.

Išduodamos išankstinio apmokėjimo sąskaitos-faktūros.

Renginio dalyviai gaus Vilniaus universiteto pažymėjimus.

KONFERENCIJOS MOKESTIS

Asociacijų nariams (2020 m.) – 5 EUR / ne nariams – 10 EUR.

Bakalauro ir magistro užsienio kalbų studijų programų studentams – 5 EUR.

Sąskaita SEB banke LT977044060004578304. Mokėjimo paskirtis – nacionalinė konferencija.

Į mokestį įeina konferencijos pranešimai, medžiaga ir pažymėjimas.

Adresas pasiteirauti: admin@lakmaonline.lt