Архив

KVIEČIAME DALYVAUTI MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOJE!

KVIEČIAME DALYVAUTI MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOJE!

Rusų (užsienio) kalbos ir dailės mokytojų dėmesiui

Tęsiamas šalies projektas Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje per rusų literatūrą ir jos sąsaja su Lietuvos kultūra

2021 m. vasario mėn. 24 d. Rusų dramos teatre vyks spektaklis ir moksleivių kūrybinių darbų paroda. Kviečiame Jūsų ugdytinius aktyviai dalyvauti kūrybinių darbų parodoje, skirtoje I. Bunino  150, 

  1. Kuprino 150, A. Feto 200 metų gimimo sukakčiai pažymėti.

Tema:  „Да светится имя твоё

Konkurso pradžia: 2020 m. gruodis

Reikalavimai moksleivių kūrybiniams darbams:

  • Darbai turi atspindėti rašytojų biografijos bei kūrinių fragmentus. Tai tūri būti mokinių kūrybinė interpretacija (ne kopija).
  • Darbų formatas A4 (21×30 cm), A3 (30×42 cm) arba A2 (42×60 cm);
  • Tapybos arba grafikos darbai gali būti atlikti įvairiausia technika:tapybos darbai nutapyti guašu, tempera, akrilu, akvarele; grafikos darbai gali būti piešiniai (nupiešti spalvotais pieštukais, kreidelėmis, tušu) arba spausdintinės grafikos darbai (lino raižinys, monotipija ir kt.). Taip pat galima kurti koliažus, aplikaciją, naudoti mišrias technikas.

Pastaba: vien paprastu nespalvotu pieštuku nupiešti darbai konkurse negali dalyvauti.

Geriausi moksleivių kūrybiniai darbai bus eksponuojami parodoje Rusų dramos teatre projekto pristatymo metu. Laimėtojai bus apdovanoti ir pakviesti į projekto pristatymą Rusų dramos teatre. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti Padėkos raštais.

Kūrybinius darbus siųsti adresu:

Irenai Vološinai

Vilniaus Žvėryno gimnazija

Žalioji 4,

LT-08111 Vilnius

Moksleivių kūrybinius darbus atsiųsti iki 2021 m. vasario  10 d.

Siunčiant darbus, jų nelankstyti, nesukti į ritinėlius, o sudėti tarp kartono lapų arba į aplankus, vokus.

Kitoje darbo pusėje nurodyti:

  • darbo autoriaus vardą, pavardę (rašyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis),
  • darbo autoriaus amžių, klasę
  • mokyklą, miestą,
  • rusų kalbą / dailę dėstančio mokytojo pavardę,
  • nurodyti, kokio autoriaus, koks literatūros kūrinys įkvėpė moksleivį kūrybai

Sėkmės kūryboje!

Palikti atsakymą