Новости

Конкурс рисунков

Tęsiame šalies projektą „Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje

2023 m. vasario mėn. 28 d. Vilniaus senajame  teatre vyks spektaklis ir moksleivių kūrybinių darbų paroda  Kviečiame Jūsų ugdytinius aktyviai dalyvauti kūrybinių darbų parodoje.

Tema:  „Ot serjoznogo do smešnogo odin šag“

(skirti rašytojų satyrikų kūrybai iliustruoti)

Konkurso pradžia: 2023 m. sausis

Reikalavimai moksleivių kūrybiniams darbams:

  • darbų formatas A4 (21×30 cm), A3 (30×42 cm) arba A2 (42×60 cm);
  • tai gali būti tapybos arba grafikos darbai, atlikti įvairiausia technika: tapybos darbai nutapyti guašu, tempera, akrilu, akvarele; grafikos darbai gali būti piešiniai (nupiešti spalvotais pieštukais, kreidelėmis, tušu) arba spausdintinės grafikos darbai (linoraižinys, monotipija ir kt.). Taip pat galima kurti koliažus, aplikaciją, naudoti mišrias technikas.

Pastaba: vien paprastu nespalvotu pieštuku nupiešti darbai konkurse negali dalyvauti.

Geriausi moksleivių kūrybiniai darbai bus eksponuojami parodoje Vilniaus senajame  teatre projekto pristatymo metu. Bus skiriamos prizinės vietos. laimėtojai bus apdovanoti ir pakviesti į projekto pristatymą teatre. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti Padėkos raštais.

Kūrybinius darbus siųsti adresu:

Irenai Vološinai

Vilniaus Žvėryno gimnazija

Žalioji 4,

LT-08111 Vilnius

Moksleivių kūrybinius darbus atsiųsti iki 2023 m. vasario  19 d.

Siunčiant darbus, jų nelankstyti, nesukti į ritinėlius, o sudėti tarp kartono lapų arba į aplankus, vokus.

Kitoje darbo pusėje nurodyti:

  • darbo autoriaus vardą, pavardę (rašyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis),
  •  darbo autoriaus amžių, klasę
  •  mokyklą, miestą,
  •  rusų kalbą / dailę dėstančio mokytojo pavardę,
  •  nurodyti, kokio autoriaus, koks literatūros kūrinys įkvėpė moksleivį kūrybai

Sėkmės kūryboje!