Новости

IV LIETUVOS PAGRINDINIO UGDYMO MOKYKLOS 8–9 KLASIŲ MOKINIŲ  UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ) OLIMPIADA ,,LINKSMAI, IŠRADINGAI, TURININGAI“

IV LIETUVOS PAGRINDINIO UGDYMO MOKYKLOS 8–9 KLASIŲ MOKINIŲ  UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ) OLIMPIADA ,,LINKSMAI, IŠRADINGAI, TURININGAI“ 2022

NUOSTATAI

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Ugdyti mokinių domėjimąsi užsienio kalba (rusų), Lietuvos ir kitų šalių kultūra.

2. Skatinti norą pažinti vieniems kitus, bendrauti.

3. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, gebėjimą bendrauti įvairiose situacijose panaudojant kalbinius įgūdžius rusų kalba.

II. OLIMPIADOS RENGĖJAI 

4. Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų asociacija.

5. LR(U)KMA Vilniaus miesto skyrius.

6.Pumpėnų gimnazija.

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA

7. Olimpiadoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų asociacijos nariai ir jų mokiniai.

 8. Olimpiada vyks 2023 m. kovo 25 d.  Pumpėnų gimnazijos patalpose,  Panevėžio g. 53, Pumpėnai, Pasvalio raj. tel. (8 615) 55411).  

 9. Renginio pradžia 11.00 val., dalyvių registracija 10.30 – 11.00 val.

 10. Iki 2023 m. vasario. 26 d. mokyklos informuoja organizatorius apie pageidavimą dalyvauti olimpiadoje el. paštu: mazojiolimpiada@gmail.com  (pvz., … gimnazija dalyvaus 8 – 9 klasių olimpiadoje, … klasės komanda).

10.1. Iki 2023 m. kovo mėn. 5 d. mokyklos patvirtina savo dalyvavimą atsiųsdamos užpildytas paraiškas el. paštu: mazojiolimpiada@gmail.com  (žr. paraiškos formą).

10.2. Mokyklos, nepateikusios paraiškos iki kovo 5 d., negalės dalyvauti 8 – 9 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje.

IV. OLIMPIADOS POBŪDIS

11.Komandinis užduočių atlikimas „Linksmai, išradingai, turiningai“.

12. Užduočių pobūdis.                                                                                                                       

12.1 Laikas: 5–10 min. kiekvienos užduoties atlikimui.

12.2 Dalyviai: 3 mokinių komanda kartu atlieka pateiktas užduotis.

12.3 Penkios stotelės su konkrečia užduotimi:

  • žodžių tema ,,Miestas” paieška (filvordas);
  • protų mūšis „Keliaujame ir bendraujame“ (Europos šalių miestai, tradicijos, žinomiausi turistiniai ir geografiniai objektai);
  • ,,Pasakojame legendą…“ (meninis legendos, padavimo skaitymas su vaidybiniais elementais);
  • sumaišytų sakinių judrusis diktantas;
  • žaidimas ,,Žodžių grandinėlė‘‘(pateikiamas žodis, pvz. «дом», kitas žaidėjas sako žodį, prasidedantį paskutine raide: дом – мама – алфавит …).

12.4 Namų užduotis. Trys linksmos istorijos (anekdotai) iš mokyklos gyvenimo. Kiekvienas komandos narys pasakoja po linksmą istoriją (iš viso pristatomos 3 istorijos, bendra pasirodymo trukmė apie 3 min.).

Reikalavimai pristatymui:

1. Pasakotojai turi sklandžiai ir linksmai atskleisti turinį.

2. Anekdotas negali būti skaitomas.

3. Kiekvieno pasakojimo  apimtis turi būti panaši.

4. Bendra pristatymo trukmė 3 min.

Namų užduoties vertinimas:aiški pristatymo struktūra,kalbos taisyklingumas,įtaigumas ir originalumas,kontaktas su auditorija.

13.  Olimpiados užduotys yra parengtos remiantis antrosios užsienio kalbos Bendrąja programa (8, 9 klasės), dalykų integracija (geografija, lietuvių kalba ir literatūra, istorija).

V. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS IR VERTINIMAS

14. Dalyvių atliktas užduotis vertina sudaryta vertinimo komisija.

15. Dalyvių rezultatai bus vertinami pagal iš anksto sudarytus ir vertintojams pateiktus vertinimo kriterijus.

IV. OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų asociacija.

Kontaktinis asmuo

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į LR(U)KMA prezidentę Marytę Puzaitę el. paštu: lrukma20@ gmail.com arba į olimpiados koordinatorę Žaną Liachomskają el. paštu: mazojiolimpiada@gmail.com  arba mob. tel. 8-671-00104.

_______________________

 Paraiškos forma

                                        2020 METŲ 8 – 9 KLASIŲ RUSŲ (UŽSIENIO) KALBOS OLIMPIADOS

PARAIŠKA

Eilės Nr.Mokyklos pavadinimasMokinio vardas,  pavardė  KlasėMokytojas / Mokytoja
Vardas, pavardėKvalifikacinė kategorijaElektroninio pašto adresas Telefonas
1.   1.   2.   3.      

Nuostatus parengė Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos)  mokytojų asociacijos Vilniaus miesto rusų (užsienio) kalbos mokytojų asociacijos nariai