Новости

Netektis

Gegužės 24 d. rusistų bendruomenė  neteko lietuvių edukologės, kalbininkės, rusų (užsienio) kalbos vadovėlių autorės, profesorės  Irenos Musteikienės (1933-2024).
Reiškiame gilią užuojautą šeimai.

LR(U)KMA valdyba